Home Terug

Lid worden

Voorwaarden

- Afgestudeerd fysiotherapeut
- SchouderCombi-cursus (voorheen Basis schoudercursus en de schouder-Plus cursus) aan SAXION hogeschool afgerond
- Werkzaam zijn in een fysiotherapiepraktijk in Twente

Procedure

- Verzoek tot lidmaatschap indienen per e-mail bij de secretaris van het SNT
Mail aan MAILADRES (mailadres secretaris SNT)

LINK naar invulformulier gegevens

Op basis van 3 criteria beoordeelt het SNT-bestuur of iemand toe kan treden tot het netwerk. We willen benadrukken dat een lidmaatschap een persoonlijke betreft, geen praktijk specifieke. Deze drie criteria worden vermenigvuldigd met een factor en vervolgens opgeteld, om op deze manier ieder aspirant-lid zo objectief mogelijk te beoordelen. Onderstaand een korte uitleg van de drie criteria:

- 1) de werk locatie; dit heeft te maken met dat we voldoende spreiding over Twente willen blijven garanderen en het aantal aangesloten fysiotherapeuten in dezelfde praktijk willen monitoren (vermenigvuldigingsfactor: 1)

- 2) de duur op de wachtlijst; sommige mensen staan al op de wachtlijst sinds 2012 en hebben eerder kans toe te treden dan meest recente aanmeldingen voor wachtlijst (vermenigvuldigingsfactor: 2)

- 3) inhoudelijke beoordeling op basis van de antwoorden van vragen die gesteld zijn in de SurveyMonkey ; ieder aspirant-lid heeft deze vragenlijst in moeten vullen, zodat de leden van het bestuur onafhankelijk van elkaar de personen kunnen beoordelen op o.a. interne motivatie, toekomstperspectief en toegevoegde waarde voor het SNT. Deze inhoud dient wel een voldoende te scoren (5,6 of hoger) (vermenigvuldigingsfactor: 3).

Collegae die op de wachtlijst staan, maar nog niet toegelaten zijn, dienen ieder jaar opnieuw de SurveyMonkey-vragenlijst in te vullen.

- Voor verdere informatie zie ook de statuten en het huishoudelijk reglement
- Indien men is toegelaten als lid, is dit een persoonsgebonden lidmaatschap