Home Terug

Tendinitis calcarea project

Fysiotherapie bij RCCT (Rotator Cuff Calcific Tendinitis)

Jacomine Nijmeijer–Blokvoort, Gerard Koel, met medewerking van dr. Jan Louwerens.

Vanaf 2017 functioneerde de SNT-werkgroep Calcificatie. Doel van die werkgroep was het verhelderen van de benodigde diagnostiek en het beschrijven van therapie bij RCCT. Op die wijze kunnen schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten het klinisch redeneren bij RCCT verbeteren. Het werk van deze werkgroep leidde tot het gebruiken van een aantal modellen, het klasseren/ categoriseren van RC-calcificaties en geven van aanzetten tot een passend behandelplan.
In de loop van 2019 werd contact gezocht met orthopeed i.o. Jan Louwerens die een promotieonderzoek uitvoerde in de ‘Dutch KALK studie’. Het betrof immers hetzelfde onderwerp en relevante publicaties waren verschenen vanaf 2014.
Die samenwerking resulteerde o.a. in een presentatie bij het SNT-congres in februari 2020 waarin de resultaten van de werkgroep en de KALK studie samengevoegd zijn
(zie: Presentatie Diagnostiek bij RCCT, SNT 2020 ). Later leidde dat o.a. tot de ontwikkeling van een flowchart die op pagina’s 198-199 in het proefschrift is gepubliceerd.
Eind 2020 (06-11) verdedigde Jan Louwerens zijn proefschrift met succes en behaalde daarmee zijn PhD graad.

Deze sectie bevat 7 documenten. In de inleidende tekst wordt verwezen naar een vijftal bijlagen gevolgd door het volledige Louwerens proefschrift.

  1. Inleidende RCCT-tekst: Kenmerken, symptomen en therapie bij RCCT.
  2. Bijlage 1: Etiologie en substraat van een RCCT.
  3. Bijlage 2: RCCT als risicofactor voor Schouder Pijn (SP).
  4. Bijlage 3: Diagnostiek en classificatie van RCCT.
  5. Bijlage 4: Multidisciplinaire flowchart bij onderzoek en behandelen RCCT.
  6. Bijlage 5: Interventie oefentherapie bij SAPS/ RCR-SP & RCCT.
  7. Proefschrift Jan Louwerens, UvA, oktober 2020.

Het SNT gaat er van uit dat deze publicaties de schoudergespecialiseerde fysiotherapeut ondersteunen om goede klinische beslissingen te nemen bij RCCT SP-patiënten.