Home Terug

Werkgroep Inhoud & Organisatie

Werkgroep Inhoud & Organisatie

Doel werkgroep: Organiseren en voorbereiden van de inhoud van de SNT-bijeenkomsten.

Subdoel: Als werkgroep streven we ernaar om tijdens elke SNT-bijeenkomst naast een theoretisch deel ook een praktijkdeel te laten plaatsvinden.

Werkwijze: Elk lid van de werkgroep is gekoppeld aan één van de overige vakinhoudelijke werkgroepen. De vakinhoudelijke werkgroepen verzorgen zelf hun eindproducten waar wij in principe mee akkoord gaan. Als er in onze visie onduidelijkheden of producten onvolledig zijn, zullen we daar bij de werkroep naar informeren.

De werkgroepen zijn als volgt onder de leden verdeeld:

  1. Ricardo van Ravensberg - Werkgroep Echo
  2. Aert Bakker - Werkgroep Profilering
  3. Marian Reith - Werkgroep Dry Needling
  4. Gary Noordman - Werkgroep Postoperatief
  5. Rick Leppink - Werkgroep Training
  6. Ger Kamphuis - Werkgroep PROMs / Testen
  7. Maria Knippers-Demmer - Werkgroep Instabiliteit
  8. Tineke de Vries - Werkgroep Website
  9. Toon Klomp - Werkgroep Frozen Shoulder
  10. Feret Uncu -

Communicatie naar: sntwente.secretaris@gmail.com

Op 9 februari 2017 uitnodiging gekregen van SNT bestuur nu de eerste vakinhoudelijke producten van de werkgroepen binnen zijn, om daar een vervolg op te geven.

Het bestuur bij monde van Gerard heeft al een opzet gemaakt waarover we op de voorgestelde vergadering van 20 juni gaan overleggen. Ook om in onderling overleg de taken van onze werkgroep Inhoud en Organisatie aan te passen.

LINK | verslag bijeenkomst 24 april 2018